ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យ៉ានចេងធានហ្សីហួយស្ពតស្ពតជីវធីខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋាន

យ៉ានចេងយ៉ានណានតំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទិន្នន័យធំ 

អគារច្នៃប្រឌិតឧស្សាហកម្មឧទ្យានខាងត្បូង 4F Rm Y11

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+86 ១៨០៧១៦៤៣៦៥២

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ០៥១៥-៦៦៨៨២៧៦០

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង